روند تحول فضاهای آموزشی در ایران، (ارائه ی یک تجربه‌ی عملی)، محمد شماعی‌زاده، شیرین شریف‌فر (دفتر معماری طرح اول)

روند تحول فضاهای آموزشی در ایران، (ارائه ی یک تجربه‌ی

2020-10-13T12:15:07+03:30پنج‌شنبه, 13 آگوست, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , |

دانشگاه زاید، معماری از شرکت معماران BRT، هادی تهرانی، ابوظبی، امارات متحد عربی، 2011-2009 ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید

دانشگاه زاید، معماری از شرکت معماران BRT، هادی تهرانی،

2020-10-13T12:39:30+03:30چهارشنبه, 12 آگوست, 2020|Categories: آموزشی و تحقیقاتی, مقالات|Tags: , , |
Go to Top