باغ گیاه‌شناسی تورنتو، معماری از شرکت معماری مونتگومری و سیسام، تورنتو، کانادا، 2005، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

باغ گیاه‌شناسی تورنتو، معماری از شرکت معماری مونتگومری و

سه شعبه‌ی بانک سوگامو شینکین، طراحی از امانوئل مورو + دیزاین، نیزا، 2009 / توکی‌وادای، 2010 / شیمورا، 2011 توکیو، ژاپن، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

سه شعبه‌ی بانک سوگامو شینکین، طراحی از امانوئل مورو

2020-10-13T12:04:44+03:30شنبه, 15 آگوست, 2020|Categories: اداری|Tags: , |
Go to Top