بیمارستان قلب اینـدیـانـا معماری از شرکت معماری آر‌تی‌کی‌ال متن از تونی مانْک، ترجمه‌ی نغمه نظرنیا، ایندیاناپولیس

بیمارستان قلب اینـدیـانـا معماری از شرکت معماری آر‌تی‌کی‌ال متن

2021-01-13T14:43:25+03:30چهارشنبه, 13 ژانویه, 2021|Categories: درمانی و خدمات پزشکی|Tags: |

مرکز درمانی ناحیه‌ایِ یوتا وَلی، معماری از گروه معماری ایچ‌کی‌اس با همکاری گروه طرّاحی دیزاینْ ؤِست، متن از تونی مانْک، ترجمه‌ی نغمه نظرنیا

مرکز درمانی ناحیه‌ایِ یوتا وَلی معماری از گروه معماری

2021-01-13T10:25:03+03:30چهارشنبه, 13 ژانویه, 2021|Categories: درمانی و خدمات پزشکی|Tags: |

بیمارستان دانشگاه کارولینای شمالی، معماری از گروه معماری ایچ­کِی­اِس با همکاری کورلی رِدفوت زَک، متن از تونی مانْک، ترجمه­‌ی نغمه نظرنیا

بیمارستان دانشگاه کارولینای شمالی معماری از گروه معماری ایچ­کِی­اِس

2021-01-13T09:06:16+03:30چهارشنبه, 13 ژانویه, 2021|Categories: درمانی و خدمات پزشکی|Tags: |

بیمـارستان کودکان اِوِلـیـنــا، معماری از گروه معماری هاپکینـز، متن از سیلویا موناکو، ترجمه­‌ی الناز رحیمی

بیمـارستان کودکان اِوِلـیـنــا معماری از گروه معماری هاپکینـز متن

2021-01-12T09:10:45+03:30سه‌شنبه, 12 ژانویه, 2021|Categories: درمانی و خدمات پزشکی, مقالات|Tags: |

تاریخچـــــه‌ی بیمارســـتان،برگرفته از دایرةالمعارف بریتانیکا، ترجمه‌ی الناز رحیمی

تاریخچـــــه‌ی بیمارســـتان برگرفته از دایرةالمعارف بریتانیکا، ترجمه‌ی الناز رحیمی

2021-01-12T08:49:39+03:30شنبه, 9 ژانویه, 2021|Categories: درمانی و خدمات پزشکی, مقالات|Tags: |
بارگذاری مطالب بیشتر
Go to Top