بیمارستان قلب اینـدیـانـا معماری از شرکت معماری آر‌تی‌کی‌ال متن از تونی مانْک، ترجمه‌ی نغمه نظرنیا، ایندیاناپولیس

بیمارستان قلب اینـدیـانـا معماری از شرکت معماری آر‌تی‌کی‌ال متن

2021-01-13T14:43:25+03:30چهارشنبه, 13 ژانویه, 2021|Categories: درمانی و خدمات پزشکی|Tags: |

مرکز درمانی ناحیه‌ایِ یوتا وَلی، معماری از گروه معماری ایچ‌کی‌اس با همکاری گروه طرّاحی دیزاینْ ؤِست، متن از تونی مانْک، ترجمه‌ی نغمه نظرنیا

مرکز درمانی ناحیه‌ایِ یوتا وَلی معماری از گروه معماری

2021-01-13T10:25:03+03:30چهارشنبه, 13 ژانویه, 2021|Categories: درمانی و خدمات پزشکی|Tags: |

بیمارستان دانشگاه کارولینای شمالی، معماری از گروه معماری ایچ­کِی­اِس با همکاری کورلی رِدفوت زَک، متن از تونی مانْک، ترجمه­‌ی نغمه نظرنیا

بیمارستان دانشگاه کارولینای شمالی معماری از گروه معماری ایچ­کِی­اِس

2021-01-13T09:06:16+03:30چهارشنبه, 13 ژانویه, 2021|Categories: درمانی و خدمات پزشکی|Tags: |
Go to Top