سردر اصلی پردیس بین المللی دانشگاه هنر کرج اثر مرتضی علی نیا مقدم، الیکا زارعی، مهران ازهاریان‌فر

سردر اصلی پردیس بین المللی دانشگاه هنر کرج اثر مرتضی

لابی و پارکینگ ساختمان مسکونی صدرا، اثر محمود ابراهیمی، علی بهمنیار

لابی و پارکینگ ساختمان مسکونی صدرا، اثر محمود ابراهیمی،

Go to Top