گروه طراحی و معماری رُخ

گروه طراحی و معماری رُخ پروژه­‌ی بازسازی: تبدیل چاپخانه‌­ی