مدرسه‌ی اوچ دره اثر الناز رحیمی، شورش عابد، سهراب رفعت و رکسانا خانی‌زاد

درون همان درون باشد. همان حال و هوا را داشته باشد اما از بیرون چیزی باشد که نشان از ساختن داشته باشد. یک خودآگاهی در ایجاد کردن خودش آنطور که بوده است. بین چیزی که خودش می‌شود و آنچه دیگری خلقِ شدن می‌کند، فرق هست. هدف این بود: آنچه که شده بود را دوباره خلق کنیم. از بودن، خارجش کنیم و هست کنیم. درون که همان کلاس بود حتی‌المقدور همان بود که بود و در مرکز قرار گرفت. مابقی الحاقات هستند. مثل فضایی مخصوص اقامت معلم و سرویس‌ها و فضای حیاط مانند نیمه‌محصور با بلوک‌های غرق شده در رنگ تا از بیرون جلوه‌ای باشد از هست. از اکنون. در یک جمله مدرسه به دورِ گذشته‌ی خود، در اکنون ادامه پیدا کرده است.
داخل که شدیم نیمکت‌ها آبی بود. دیوارها هم سه طرفش آبی بود. زیرپایی بچه‌ها، پای تخته سیاه آبی بود. ما هم تغییرش نمی‌دهیم. دیوار سمت پنجره سفید و مابقی آبی. راهروی کلاس سمت دیوار سفید باشد و تجمع بچه‌ها در سمتِ آبیِ کلاس. جوری که فضای تازه در ادامه‌ی همین کانکس باشد. مرز زشتی و زیبایی می‌خواهیم خط باریکی باشد. طوری که زشتی‌ها نقطه‌ی آغاز آفرینش باشند. یک جور رهایی. یک جور بند. یادی باشد از همین روزهای داخل عکس. خود یادی از گذشته‌ی خودش باشد. در حالی که از خودش فرار می‌کند، در خودش فرو رود.

نام پروژه ـ عملکرد: مدرسه‌ی یک کلاسه و خانه‌ی معلم روستای اوچ دره، آذربایجان
غربی، آموزشی
معماران اصلی: الناز رحیمی، رکسانا خانی‌زاد طرح توسعه: شورش عابد جزیئات: سهراب رفعت
همکار طراحی طرح توسعه (دفتر معماری  شورش عابد،کلوان ): هیمن امانی
مدل سازی: سید امیر محمد ربانی جلالی
سازه: آکو فرقانی
نوع تأسیسات ـ نوع سازه: رادیاتور برقی، اسکلت فلزی
آدرس پروژه: آذربایجان غربی، شاهین دژ، روستای اوچ دره
مساحت زیربنا: 102متر‌مربع
کارفرما: بنیاد بشردوستانه‌ی هنرمعماری
مدیر پروژه: سارا رحیمی
مدیر اجرایی: علی خان محمدی
تاریخ شروع: 31 شهریور 1398
عکاسی پروژه: شهریار خانی‌زاد
وب سایت: www.aoa.ir
ایمیل: aoapub@gmail.com

این پروژه اثری است از مهندسین الناز رحیمی، شورش عابد، سهراب رفعت و رکسانا خانی‌زاد
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!