ساختمان مسکونی مینا ، اثر دفتر معماری رویداد

ساختمان مسکونی مینا ، اثر دفتر معماری رویداد برنده­‌ی

مجموعه آموزشی-فرهنگی خیریه‌ی فضیلی اثر دفتر معماری طرح اول محمد شماعی­‌زاده و شیرین شریف­‌فر

مجموعه آموزشی-فرهنگی خیریه‌ی فضیلی اثر دفتر معماری طرح اول

مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف، اثر بهنام میرانیان، دارا امیری و الناز سیدبطحایی (شرکت پناه)

مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف، اثر بهنام میرانیان، دارا

سایه­‌ها، اثر رضا حبیب­‌زاده و آرزو خلیلی

سایه­‌ها، اثر رضا حبیب­‌زاده برگزیده­‌ی بخش معماری فضاهای مسکونی

Go to Top