سْتـورا سْتـریم
هولْسْتِبْرو، دانمارک
معماران چشم‌انداز اُکْرا

Storaa Stream
Holstebro, Denmark
OKRA Landschapsarchitecten bv

ساخت مرکز فرهنگی جدید شهر هولستبرو منبع الهامی برای فضاهای عمومی آن شده است. فضای عمومی پیرامون ساختمانهای فرهنگی با استحاله یافتن به یک صحنه‌ی روباز، مانند سینما یا سالن کنسرت، شور و سرزندگی جدیدی به شهر بخشیده. این فضای عمومیِ جذّاب به عنوان کاتالیزوری برای توسعه‌های آتی عمل می‌کند.