خانه درسا

نام دفتر طراحی: خانه درسا
مؤسسان: آقایان شاهین فاطمی،امیرکاظم نورمحمدی،علی حاجی نورمحمدی،منوچهر مدنی و خانم مریم حاجی نورمحمدی

مانیفست شرکت: فلسفه دیزاین در خانه درسا
دیزاین امری تدریجی و تکاملی برای رفع نیازها، خلق تجربه جدید و افزایش سطح کیفیت زندگیست که تمامی جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دیزاین، پنداشت‌ها ،پایه‌ها و مفاهیم زندگی امروزی را بر اساس مطالعه‌ی گذشته شکل می‌دهد. تفاوت دیزاین در مبلمان و فضای داخلی با دیگر عرصه‌ها، در مقیاس، نوع و مدت زمان ارتباط با کاربرانش می‌باشد.خط مشی خانه درسا، ایجاد سبک جدید و درستی از زندگی است که احساس خوشایندی را در کاربر در هنگام تعامل با فرم و فضا ایجاد می‌کند.
مبلمان به عنوان عضوی از خانواده شما، دارای کاراکتر، احساس و شعور است که احترام و فرهنگ شما را مراقبت و به درستی ترسیم می‌کنند. ایجاد تعامل بصری مابین تمامی عناصر فضای داخلی، می‌تواند هارمونی و ریتم درستی در زندگی شما برقرار کند. دیزاین از کل به جز شکل می‌گیرد. طراحی و دقت درجزییات است که عامل پختگی طرح نهایی می‌شود. براساس باور خانه درسا “کمال در جزییات رخ می‌دهد”.
ره‌آورد تفکر مرکز طراحی خانه درسا، تعریف “کانسپت”در سبک زندگی شماست. کانسپت به عنوان ضرورت و ریشه تفکری دیزاین، به تمامی محصولات و فرم‌ها هویت می‌بخشد. تناسبات درست و ماندگار در طراحی، زیبایی و کارکرد آن‌ها را فراتر از زمان خود خواهد برد. فلسفه‌ی طراحی در خانه‌درسا بر این اساس تعریف می‌گردد که “دیزاین درست، تاریخ مصرف نخواهد داشت”. تناسبات درست، فرم‌های ماندگاری را به دنیای شخصی و اجتماعی شما تقدیم می‌کند. زیبایی و آرامش زندگی شما ارتباط بسیار نزدیکی با زیبایی درون شما دارد. باور ما بر این است که زیبایی درون شما متاثر از زیبایی فضا و محصولات اطراف شما است.
فرم و فضا همیشه در حال تعاملِ کارکردی و زیبایی با یکدیگر هستند. همچنین طراحی تعاملگرا، اهمیت تاثیر‌پذیری دیزاین براساس نیازهای کاربر و خلق محصولات جدید را بیان می‌کند تا محصولات بتوانند در هر لحظه، تجربه‌ی خوشایندی را برای کاربر رقم بزنند.” ما خالق احساس و تجربه‌ی نویی از زندگی هستیم.”
“سبک خانه‌ی درسا، نوآوری، خلق تناسبات جدید و اهمیت دادن به جزییات در زندگی است.”

آثار خانه درسا

میز ژیله مو

راه‌های ارتباطی

آدرس: دفتر تهران،خیابان شریعتی،بالاتر از یخچال،ساختمان خانه درسا
وبسایت: www.dorsa.net
ایمیل: dhdesigncenter@dorsa.net
تلفن: 02175982
فاکس: 02189785294