ساختمان سال ایران 13952021-05-03T11:01:59+04:30

جایزه‌ی ساختمان سال ایران 1395

ساختمان سال ایران 1395 و کارفرمای تقدیر شده جایزه ساختمان سال

پروژه‌ی تقدیر شده جایزه ساختمان سال ایران 1395

پروژه‌ی تقدیر شده جایزه ساختمان سال ایران 1395

بیانیه‌ی هیئت داوران

هیئت داوران بر اساس حروف الفبا

شیوا آراسته

سیروس باور

سیاوش تیموری

کوروش حاجی‌زاده

عبدالرضا ذکایی

تصاویری از مراسم اختتامیه

تصاویری از روز داوری و بازدید پروژه‌ها

حامی انحصاری

بنیان گذار

Go to Top