رتبه اول مسابقه ی بین المللی طراحی ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار مهندسین مشاور ویرایش الگوی واسط (واو) با همکاری دفتر معماری آراونا از شیلی

مسابقه ی بین المللی طراحی ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار