باشگاه فایت باکس – شعبه مجموعه ورزشی انقلاب اثر iiD Architecture Studio

باشگاه فایت باکس – شعبه مجموعه ورزشی انقلاب اثر