آموزشگاه زبان اس.ال.پی، طراحی از هوآن آی اند ال، گونسان-سی، کره‌ی جنوبی

آموزشگاه زبان اس.ال.پی، طراحی از هوآن آی اند ال،