گالری شیوا یاقوتی، اثر شهاب انتصاری، نیما طهرانی، محمد امین، تیم معماری دکوشیان

گالری شیوا یاقوتی، اثر شهاب انتصاری، نیما طهرانی، محمد