رتبه‌ی چهارم مسابقه ی بین المللی طراحی ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران، مهندسین مشاور نقش جهان پارس با همکاری جی.ام.پی از آلمان

رتبه‌ی چهارم مسابقه ی بین المللی طراحی ساختمان مرکزی بورس