‎ویلای حسن کیف ‎کلاردشت، اثر علیرضا کریمی کلور (‎استودیو معماری میراژ)

 ‎ویلای حسن کیف ‎کلاردشت، اثرعلیرضا کریمی کلور ‎(استودیو معماری