طراحی غرفه صنایع دستی و گردشگری ایران در اروپا، اثر سروش محمدپور، مهناز رضایی، شاهین رضایی، استودیو سروش (S2)

طراحی غرفه صنایع دستی و گردشگری ایران در اروپا،