ساختمان بانک مسکن، شعبه‌ی نارمک اثر استودیو معماری Z

ساختمان بانک مسکن، شعبه‌ی نارمک اثر استودیو معماری Z