معرفی یک اختراع میراگر ضربه­ای با قابلیت تنظیم پارامترهای کلیدی (جهت کاهش صدمات زلزله به سازه) نام مخترع: امیر فرج­اللهی راد

معرفی یک اختراع  میراگر ضربه­ای با قابلیت تنظیم پارامترهای