برج‌های مسکونی، تجاری پارک‌پرنس معماری از شرکت بارزانتی (میلان، ایتالیا) تهران، ایران، 1359-1355 (سال‌های اتمام کار که به مالکان تحویل داده شد) عکاس: پرهام تقی­اف 

برج‌های مسکونی، تجاری پارک‌پرنس معماری از شرکت بارزانتی (میلان،

Go to Top