منشور رنگ­ ها در طراحی نما طراحی از محسن دادخواه، میلاد علی­ حق­ نژاد و کاوه عاکف از دفتر معماری رای استودیو پارک فناوری پردیس، تابستان 91

منشور رنگ­ها در طراحی نما طراحی از محسن دادخواه،