ویـلای شمـس ،اثر گروه معماری کارند

ویـلای شمـس ،اثر گروه معماری کارند  برگزیده‌­ی بخش معماری