مسابقه ی طرح معماری داخلی ساختمان شعبه‌ی مرکزی بانک مسکن، طراحی از حبیبه مجدآبادی و علیرضا مشهدی‌میرزا

  مسابقه ی طرح معماری داخلی ساختمان شعبه‌ی