خانه باغ افشاریه اثر حامد حسین‌پور و حسین خدابخش

خانه باغ افشاریه اثر حامد حسین‌پور و حسین خدابخش