سرای گردشگری سیمرغ، اثر سلمی شفائی، بابک کلانتری

سرای گردشگری سیمرغ، اثر سلمی شفائی، بابک کلانتری