مجتمع مسکونی بارین، اثر شرکت طرح و ساخت ریرا

مجتمع مسکونی بارین، اثر شرکت طرح و ساخت ریرا 

طراحی داخلی اداره‌­ی مرکزی شرکت بیمه‌­ی آکمه­‌آ، اثر مسعود آزیدهاک، مهدی نیتی

طراحی داخلی اداره‌­ی مرکزی شرکت بیمه‌­ی آکمه­‌آ، اثر مسعود

کُــــلاژ، اثر شرکت طراحان و بناکنندگان زاو، (پارسا اردم، محمدرضا قدوسی)

کُــــلاژ، اثر شرکت طراحان و بناکنندگان زاو، (پارسا اردم،

Go to Top