ایستگاه بِئاتریکس‌کوآرتی‌یِر معماری از شرکت معماری تْسْوارتْس و یانْزْ‌ما ترجمه‌ی الناز رحیمی

ایستگاه بِئاتریکس‌کوآرتی‌یِر معماری از شرکت معماری تْسْوارتْس و یانْزْ‌ما

2020-10-31T10:31:13+03:30شنبه, 31 اکتبر, 2020|Categories: حمل و نقل, مقالات|Tags: , |

ایستگاه سریع‌السّیر سئول معماری از شرکت معماری آرکی‌پلَن/ کیم، ؤووـ سونگ. لی، جونگ‌ تائک. چو، مایانگ‌ کوک ترجمه‌ی الناز رحیمی

ایستگاه سریع‌السّیر سئول معماری از شرکت معماری آرکی‌پلَن/ کیم،

2020-10-31T10:00:28+03:30شنبه, 31 اکتبر, 2020|Categories: حمل و نقل, مقالات|Tags: , |

ایستگاه قطارهـای سریع‌السّیـر لی‌یِژـ‌گیـومَن معماری از سانتیاگو کالاتْراوا ترجمه‌‌ی الناز رحیمی

ایستگاه قطارهـای سریع‌السّیـر لی‌یِژـ‌گیـومَن معماری از سانتیاگو کالاتْراوا ترجمه‌‌ی

2020-10-31T08:51:50+03:30شنبه, 31 اکتبر, 2020|Categories: حمل و نقل, مقالات|Tags: , |
Go to Top