مرکز تخصصی پزشکی و زیبایی دکتر عباس زاده، اثر آیدین وحیدنیا، استودیوی معماری و طراحی آواد

مرکز تخصصی پزشکی و زیبایی دکتر عباس زاده، اثر