مهدی هدایتی2020-11-10T08:39:32+03:30

Project Description

مهدی هدایتی

راه‌های ارتباطی

تلفن همراه: 09134710450
ایمیل: m.hedayati.kg@gmail.com

نام و نام خانوادگی: مهدی هدایتی
تاریخ تولد:  15/12/1360
شهر محل تولد: گلپایگان
آخرین مدرک تحصیلی / دانشگاه محل اخذ: کارشناسی ارشد معماری /دانشگاه ساوه
مقالات:

1)Mehadi hedayati ,saeed tizghalam zonouzi, A comparative study of marquetry in the cities of Isfahan and golpaygan ,international comprehensine competition conference of engineering sciences in iran ,September 2016
2)Mehdi hedayati ,saeed tizghalam zonouzi ,Golpayegan art house approach to revive the culture and folk art ,International comprehensive competition conference of engineering sciences in iran, September 2016

آثار مهدی هدایتی

Go to Top