علی سوداگران و نازنین کازرونیان2020-11-29T08:43:32+03:30

Project Description

علی سوداگران و نازنین کازرونیان

علی سوداگران و نازنین کازرونیان، متولدین 1356، شیراز.
ورود به دانشکده­‌ی معماری دانشگاه آزاد شیراز، 1374.
اخذ مدرک فوق لیسانس از همان دانشکده، 1383.
ارائه‌ی پایان‌نامه با موضوع طراحی خانه­‌ی پایدار و برنده‌ی مسابقه‌ی دانشجویی ECO HOUSE از دانشگاه آکسفورد بروک، 2004.
آغاز کار حرفه‌ای خود با گرایش معماری پایدار و پروژه‌های میراث فرهنگی و گردشگری به همراه نازنین کازرونیان، 1383.

پروژه‌های مشترک علی سوداگران و نازنین کازرونیان:
طرح دفاتر اطلاعات گردشگری
خانه‌ی گردشگری
موزه‌ی تاریخ نورآباد
موزه‌ی تخت جمشید
مجموعه­‌ی فرهنگی سعدیه
طراحی مجموعه خدمات ورودی تخت جمشید

پروژه‌های مطرح شده در نشریات و کتب مختلف:
چاپ طرح خانه‌ی اقلیمی شیراز در نشریه‌ی معمار (شماره‌ی 27)، 1385.
چاپ مراکز اطلاعات گردشگری استان فارس در نشریه‌ی معمار (شماره‌ی35)، 1386.
چاپ طرح اطلاعات گردشگری قلعه دختر در کتاب معماران معاصر ایران از طرف وزارت مسکن و شهرسازی، 1387.
چاپ خانه‌ی گردشگری در نشریه‌ی معماری و شهرسازی (شماره‌ی 98)، 1388.
چاپ طرح ورودی تخت جمشید در نشریه‌ی معمار (شماره‌ی 59)، 1388.
چاپ طرح احیای آب انبار وکیل در نشریه‌ی هنر معماری (شماره‌ی 19)، 1389.
چاپ طرح خانه‌ی آخرِ هفته در نشریه‌ی معمار (شماره‌ی 64)، 1389.
چاپ طرح احیای آب انبار وکیل در نشریه‌ی معمار (شماره‌ی 64)، 1389.
چاپ طرح احیای آب انبار وکیل در نشریه‌ی معماری و ساختمان (شماره 24)، 1389.

جوایز و تقدیرها:
دریافت لوح تقدیر از دانشگاه آکسفورد بروک برای طراحی خانه­‌ی اقلیمی 1383.
دریافت لوح تقدیر از مسابقه‌ی طراحی با مصالح طبیعی برای طرح اطلاعات گردشگری بیشاپور، 1388.
دریافت لوح تقدیرطرح خانه‌ی گردشگری در مسابقه‌ی معمار، 1388.
جایزه‌ی اول مسابقه‌ی نشریه‌ی هنر معماری برای طرح احیای آب انبار وکیل، 1389.
جایزه‌ی اول مسابقه‌ی نشریه‌ی معمار برای طرح احیای آب انبار وکیل، 1389.
کسب جایزه‌ی دوم مسابقه‌ی طراحی داخلی نشریه‌ی معماری و ساختمان برای طرح احیای آب انبار وکیل، 1389.
راهیابی به میان پنج طرح نهایی مسابقه‌ی معمار برای طرح ویلای خانه‌ی آخرِ هفته، 1389.

آثار علی سوداگران و نازنین کازرونیان

Go to Top