آرش مدنی2020-10-27T11:53:23+03:30

Project Description

آرش مدنی

راه‌های ارتباطی

تلفن: Tel/ +98 21 22 89 0 256
فکس: Fax/ +98 21 26 70 2 099
ایمیل: info@arshiform.com

         Arshiform@gmail.com
وبسایت: www.arashmadani.design

 

نام و نام خانوادگی: آرش مدنی
تاریخ تولد: 24/07/1360
شهر محل تولد: تهران
آخرین مدرک تحصیلی / دانشگاه محل اخذ: کارشناسی معماری/دانشگاه سوره
تلفن همراه: 09122079939
ایمیل: arshiform@gmail.com
افتخارات و جوایز:
پنجمین جایزه معماری داخلی ایران(رتبه برگزیده ساختمان های عمومی)

خلاصه زندگینامه‌ی معمار: دفتر معماري آرش مدنی(آرشیفرم) از سال 81 فعالیت خود را در حـوزه معمـاري داخلـی و معمـاري، آغـاز نموده و امروز با گسترش دامنه فعالیت‌هاي خود در زمینه‌هاي مختلف هنري و با کسـب جـوایز و افتخـارات متعدد، راسخ‌تر و پرتوان‌تر از گذشته در راه نیل به اهداف خود پیش می‌رود. در حال حاضر این شرکت، با تکیه بر سابقه‌ي چندین ساله و با بهره‌وري از دانـش و تـوان فنـی نیروهـاي جوان خود، در زمینه‌هاي معماري(ویلا و فضاهاي مسکونی)، طراحی داخلی(فضاي زندگی، کار، فروشـگاهی و نمایشگاهی)، طراحی محصول(مبلمان، چراغ و …)، طراحـی فضـاي سـبز و نـورپردازي تخصصـی فعالیـت میکند. ما در آرشیفرم معتقدیم کیفیت و زیبایی فضایی کـه در آن حضـور داریـد، شـما را آن‌گونـه کـه هسـتید بـه مخاطبان معرفی خواهد کرد. از این رو سعی داریم با طراحی خاص و منحصر به فرد، متناسـب بـا الگوهـاي فرهنگی و سبک زندگی افراد، در کنار خلاقیت و حفظ اصول زیبایی شناسی، زیبایی و آرامش را توأمـان بـا کارآیی و عملکرد، به چهره فضاهاي امروز بازگردانیم. همچنین تلاش ما بر این است که با پاسخ به نیازهاي عملکردي، زیبایی‌شناسی و روان‌شناختی انسان بر پایه معماري فخیم گذشته و با تکیه بر دانش، تکنولوژي و متریال‌هاي روز دنیا، همچنان که کیفیتـی فـراي زنـده ماندن صرف براي زندگی انسان امروز قائلیم، تا حد ممکن از تنش‌هاي موجود در فضاهاي عصر حاضـر نیـز بکاهیم.

آثار آرش مدنی

Go to Top