فروشگاه لوازم آشپزخانه­‌ی مدرن کیچن

پروژه­‌ی بازسازی و طرّاحی داخلی: فروشگاه لوازم آشپزخانه‌­ی مدرن