تالار بزرگ شهر کرمانشاه

تالار بزرگ شهر کرمانشاه علی اکبر صارمی، جواد بنکدار