‎ویلای حسن کیف ‎کلاردشت، اثرعلیرضا کریمی کلور ‎(استودیو معماری میراژ)

ویلای حسن کیف کلاردشت، با زیر بنای 180متر مربع واقع در سایت 380 مترمربعی قرار دارد. استفاده از کنسول های بلند، برای ایجاد حس سبکی د ر ساختمان و همینطو ر استفاده از پنجره های عریض برای ایجاد شفافیت بیشتر و حداکثر استفاده از چشم انداز طبیعی موجود از ویژگی های طراحی این پروژه است. با توجه به درخواست کارفرما، برای ایجاد امکان تغییر پلان در طول زمان، از حداقل ستون استفاده شده است برای اینکه پلان منعطف باشد.
متریال ها و رنگ های استفاده شده در عین داشتن هارمونی از جز به کل و از کل به جز وحدت را در کل مجموعه تداعی میکند.
درباره استخر مقابل بنا باید گفته شود که ضمن داشتن عملکرد خود ، برای روشنی و انعکاس نور به داخل بنا و همینطور انعکاس بنا به داخل آب طراحی شده است. در نهایت برای طراحی ورودی ساختمان و ایجاد مقدمه ای برای ورود به ساختمان، شکستی میان بنا ایجاد شده است.

معماری معاصر ایران: ویلا

________________________

نام پروژه: ‎ویلای حسن کیف ‎کلاردشت

نام دفتر / شرکت طراحی: ‎استودیو معماری میراژ

معمار مسئول: علیرضا کریمی کلور

‎همکار طراحی: علی مرزبان

طراحی داخلی: معصومه حاجی آقایی، زهرا صلاحی

‎رندر: شاهین نامدار

کارفرما: آقای شیرازی

‎تاریخ: زمستان ۱۳۹۸

‎وضعیت: در حال ساخت