گروه معماری میر

نام شرکت/دفتر طراحی: گروه معماری میر
مؤسس/مؤسسان: امیر حسین شیرازی
سال تأسیس شرکت/دفتر: 1397
مانیفست شرکت: دفتر فنی بیمارستان نور از سال 1397 به منظور پیشبرد اهداف سازمانی و توسعه‌ی زیرساخت های مجموعه‌ی نور شروع به کار کرد. سیاست کلی تاسیس شرکت، طراحی و اجرای پروژه ها زیر نظر شخصی درون سازمان بود که دلیل اصلی آن را می‌توان تسلط هر چه بیشتر به عملکرد و گردش کارهای تخصصی بیمارستان‌های چشم پزشکی از طریق بررسی‌های روزانه میدانی دانست.
روند اجرایی پروژه‌ها به طوری است که کلیه‌ی پروسه‌ی اجرایی از فاز صفر تا طراحی و اجرا توسط تیم دفتر فنی انجام می گیرد. تسلط به عملکردهای بیمارستانی باعث شده که جزییات سازمانی طوری طراحی شوند که پاسخگو به نیازهای این مجموعه باشد. چشم انداز شرکت پا گذاشتن به عرصه‌ی طراحی و اجرای پروژه های شاخص در مقیاس کشوری می‌باشد که اهداف کوتاه مدت مانند پروژه‌ی حاضر به منظور رسیدن به آن تعریف شده است.

آثار گروه معماری میر

بیمارستان چشم پزشکی نور البرز

راه‌های ارتباطی

تلفن‌های تماس: 02635805704
آدرس شرکت/دفتر 
: کرج- جهانشهر- میدان هلال احمر- بیمارستان چشم پزشکی نور- دفتر فنی