گروه فنی مهندسی پارس
گروه طراحی سکوت

نام شرکت/دفتر طراحی: گروه فنی مهندسی پارس-گروه طراحی سکوت
مؤسس: محمد سامانی پور
سال تأسیس شرکت/دفتر: 1396
مانیفست شرکت: گروه فنی مهندسی پارس و گروه طراحی سکوت تمام تلاش و هدف خود رو برای نزدیک کردن معماری فاخر به زندگی و سلیقه مردم جامعه بدون پایین آوردن کیفیت یک اثر از بعد هنری و اجرایی قرارا داده است.

آثار گروه فنی مهندسی پارس-گروه طراحی سکوت

ویلای مهر و ماه

راه‌های ارتباطی

اینستاگرام شرکت: sokout.architectural
کانال تلگرام: t.me/sokoutAG