کودکستــان
معماری از گرنوت مینکه
سورزُم، آلمان، 1996
مساحت: 595 متر مربع
ترجمه­ ی الناز رحیمی

Kindergarten
Architect: Gernot Minke
Sorsum, Germany, 1996
Area: 595 m2

ساختمان این کودکستان یک گنبد مرکزی دارد که با دهانه­ ی 10 متری، تماماً از خشت ساخته شده است و به صورت یک سالن چند منظوره عمل می­کند. ضخامت این گنبد تنها 30 سانتیمتر است. سه دسته اتاق برای این ساختمان طراحی شده که هر دسته از آنها با 2 گنبد پوشیده شده ­اند که نهایتاً به گنبد میانی منتهی می­شوند. سقف اتاق­ های جانبی و کریدورها و راهروها از اسکلت چوبی و الوار ساخته شده است. بیشتر دیوارهای خارجی از جنس خاک هستند و تمام ساختمان با لایه­ ای از خاک و علف ­های طبیعی به ضخامت 15 سانتیمتر پوشیده شده است. این پروژه نمودی از ترکیب موفق و هارمونیک بنا با منظر طبیعی اطراف است که نهایتاً منجر به یک پروژه ­ی بهینه از نظر مصرف انرژی شده است. بلوک ­ها در کارخانه­ ی آجر سازی محل ساخته شده ­اند و فضای مدوّر خاصی را ایجاد کرده ­اند که از نظر آکوستیکی نیز قابلیت ­های ویژه­ای را برای بنا فراهم کرده است.