کودکستان ارامنه

طرح کودکستان ارامنه در تبریز به سفارش خیریه‌ی گاسپاریان اجرا گردید. ساخت این بنا دو سال به طول انجامید. رُستُم در این اثر کوشید نور را به طرق مختلف به داخل بنا بکشاند تا کودکانی که موظف هستند ساعاتی از روز را به بازی و آموزش در فضاهای داخلی مهد مشغول باشند، از نور روز محروم نگردند. براساس همین نیاز، فرم بیرونی بنا از کشیدگی افقی برخوردار است. احجام ساده‌ای که به صورت لایه به لایه روی یکدیگر سوار شده و از فضای میان آنها نور از طریق نورگیرهای سقفی وارد بنا میشود. بخش اعظم فرم‌های سازنده‌ی بنا، روی به جهت جنوب دارند و از دیوارهای تمام شیشه‌ای برخوردارند. این دیوارها به دلیل پیش‌آمدگی سقف، به حد معقولی از آفتاب بهره میبرند. طرح رنگ‌آمیزی و سازماندهی بیرونی بنا از سادگی مطلوبی برخوردار است و می‌تواند به خوانش آسان‌تر بنا و آرامش روحی و روانی کودکان کمک نماید.

معماری معاصر ایران: آموزشی و تحقیقاتی

_____________________________

نام پروژه : کودکستان ارامنه
معمار: رُستُم وُسْکانیان
منبع عکس‌ها: آرشیو گالستیان
منبع: کتاب معماری و آثار هنری رستم وسکانیان، علیرضا عظیمی حسن‌آبادی، ۱۳۹۸

این پروژه اثری است از رُسْتُم وُسْکانیان
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار رُسْتُم وُسْکانیان در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
ویلا‌های تهران، اثر رُستُم وُسْکانیان