کلیسای صلح
معماران: رایترِمان و ساسِرنراث
برلین، آلمان، 2000
مساحت: 315 متر مربع
ترجمه­ ی الناز رحیمی

Chapel of Reconciliation
Architects: Reitermann+ Sassenroth
Berlin, Germany, 2000
Area: 315 m2

این کلیسا در مرز قدیمی برلین شرقی و غربی در سایت کلیسای نئوگوتیک صلح که توسط دولت برلین شرقی تخریب شده بود، واقع است. فضای خارجی فرمی تخم‌مرغی دارد که با دیوارهایی از خاک کوبیده به ارتفاع 2/7 متر و به ضخامت 6/0 متر پوشیده شده است. بام و پوسته ­ی بیرونی با نوارهای چوبی عمودی به عنوان لایه­ ی دوم نمای ساختمان، پوشیده شده است. دیوارهای خاکی بنا از بقایای آجری کلیسای سابق و شن و خرده سنگ ساخته شده که در مجموع 55% از متریال­ های این ساختمان را تشکیل می­دهند. حجم رُس بکار رفته در این پروژه تنها 4% است و این ترکیب و میزان اختلات با حداقل رطوبت 1/8% از ترَک خوردنِ مصالح می­ کاهد و درصد ترک خوردن را به 15/0% درصد می­ رساند. در رطوبت 50% و دمای 20 درجه سانتیگراد، میزان رطوبت حدود 7/0% است. ترکیب الیاف کتان و فشرده کردن مخلوط، سبب شده است که دیوارها، نیروی فشاریِ 2/3 نیوتن بر میلیمتر مربع را تحمل کنند (این میزان با آزمایش نمونه­ ی 20×20×20 سانتیمتری به‌دست آمده است). تغییر ملایم شیب قوس بنا شرایط مساعدی را از لحاظ قالب­بندی و مراحل اجرا فراهم کرده است.

آرمانشهر خاکی(رُسی) گروه معماری کِرِ بورکینا فاسو ترجمه­ ی الناز رحیمی