کتابخانه و مرکز رسانه‌­ای رَنسی، فرانسه، 2004
Raincy Media Tech and Library, France, 2004

امله ِدوبوا
Ameller Debois

افزودن الحاقی‌ه­ای به یک ویلا، به دفتر معماری امِلِه دوبوا امکان داد فضاهای لازم برای پروژه‌­ی شهرداری رَنسی را از نو تعریف کند. اولویت‌های معین‌­شده برای پروژه عبارت بودند از: حفظ و نگهداری عناصر شاخص ویلا، زیباسازی باغ، و ایجاد کتابخانه و مرکز رسان‌ه­ای زیبا. مجموعه­‌ی حاصل، در بافت شهری پیرامون خود، حضوری چشمگیر دارد.
هویت جدید کتابخانه در ورودی آن نمایان می­‌شود: تالار پذیرش در زیر یک ایوان سراسریِ بازسازی­شده جلوه­‌گری می­‌کند. با تفکیک فضاها و گسترش ویلا، فضاها از ورودی پراکنده شده و به ترتیب به سوی باغ امتداد می­‌یابند. بازسازی ایوان سراسری با تجدید ساختمان ویلای فعلی ممکن شد که فضاهای اداری و کاری را در برمی­‌گیرد. بخش الحاقی، فضاهای بزرگسالان و کودکان را یکپارچه می­‌سازد. نمای آن، ساده و خالص است و تماماً به شکل یک قوس، شیشه‌­کاری شده است و رو به پارک فعالیت‌های مرکز رسانه‌­ای باز می­‌شود. اثاث‌ه­ای که مخصوص این بنا طراحی و ساخته شد، نقش مهمی در هویت برجسته و نیرومند کتابخانه بازی می­‌کند.
سنت و مدرنیته در این کتابخانه با هم ارتباطی نزدیک دارند و به شکلی طبیعی و منسجم، مکمل یکدیگر به شمار می­‌آیند.

مدارک فنی