کافه رستوران داکوما، اثر علی بازماندگان

هنر به منزله عنصری جدانشدنی از زندگی انسان است و قرن‌هاست که هنرمندان داده‌هایشان را از روان‌شناسی، زیبایی‌شناسی و احساسی جذب می‌کنند و فرم‌هایی را برای معنا بخشیدن به آن‌ها خلق می‌کنند. از این حیث هنرمندان باید به طور مستمر به مشاهده‌ی دقیق، پیرامون جهان بنشینند.
هنر می‌تواند در هر چیزی بروز کند و تنها به وسیله‌ی رسانه و یا مفاهیم تولیدی قابل شناخت و تعریف نیست، بلکه تنها می‌توان با درک مشترک که از راه تجربه قابل کسب است هنر را شناخت، بدین‌گونه است که هنر بخشی از جهان است و نه چیزی جدا از آن.
هنر همواره محصول یک روند است؛ بدان معنا که هر اثری خلق شود، برآمده از روندی است که خالق اثر طی می‌کند، روندی مفهومی-تجربی- احساسی، منشأ آثار همه باید علایق هنرمند و توجه او را به امور بازتاب دهد، هنر جهانی را توصیف می‌کند که در آن ایجاد می‌شود، به ما می‌فهماند که کجا بوده‌ایم و کجا هستیم.
هنر معماری حیاتی و جاودان است؛ زیرا انسان را در برمی‌گیرد و فضا را توصیف می‌کند، فضایی که در آن حرکت و زندگی می‌کنیم. معماری خوب همیشه بر مبنای اصول است ولی از شیوه‌ها و تمایلات روی برمی‌گرداند، مگر اینکه بپذیرد از الگوهای موجود بدون فکر تقلید کند.
توجه به فضا، نه فضای انتزاعی و بی‌تناسب، فضایی که نظم و معنای آن به معیارهای انسانی و فرهنگ معماری مربوط شود.
سروکار ما با سطح، حجم، شکل، نور، تغییرات مقیاس، حرکت و سکون است. اولین اصل نظام فکر خالص و ناب بودن است. معماری از تمایز ساخت بشر و طبیعت سرچشمه می‌گیرد. باید رابطه‌ی متقابلی برای ساختار، تجسم و فیزیک آن وجود داشته باشد. به همین دلیل زمانی که ما وارد فضایی می‌شویم و آن را زیبا می‌بینیم، عبارت است از تلفیق نسبی تمام مشخصه‌های بخش‌های یک ساختار، به طوری که هر بخش اندازه و شکل ثابت خود را حفظ کند و هیچ چیز را نتوان بدون آسیب رساندن هارمونی کل ساختار، اضافه یا کم کرد و شروع این ماجرا با طرح است و در واقع طرح یک کلید است.
معماری دانشی است که بر ماهیت همانندی ما تأکید دارد تا تفاوت‌هایشان، توجه روزافزون به تاریخ معماری و نمونه‌های معماری قدیم نیاز به روشن شدن حلقه‌ی رابطه میان تاریخ و طرح را مطرح ساخته است. تاریخ با مفهوم نظری آن، جایگاه ما را در یک زنجیره مورد مطالعه قرار می‌دهد یا به مفهوم دقیق پژوهشی آگاهانه از گذشته است.
برای یافتن ویژگی‌های هر طرح ساختمانی نخست باید به منطق و قانون اشیاء پی برد. ساختمان‌های بینظیر و ارزشمندی وجود دارد که ما خودمان را همانند آن‌ها می‌پنداریم.
عناصر اصلی هر طرح، ملزومات فنی و پرسش درباره‌ی مواد و مصالح عواملی است که به واسطه‌ی مشخصه‌های دقیق و ظریفی از ساختمان به وجود می‌آید.

معماری معاصر ایران:تفریحی تجاری،طراحی داخلی

_______________________________________________

نام پروژه ـ عملکرد: کافه رستوران داکوما
شرکت ـ دفتر طراحی: A.B. Studio
معمار اصلی: علی بازماندگان
طراحی و دکوراسیون داخلی: علی بازماندگان
نوع سازه: کانتینر و داربست
آدرس پروژه: بلوار ستارخان، جنب درب اصلی باغ عفیف آباد
مساحت کل: 500 متر مربع
کارفرما: آقای منصوری
تاریخ شروع و پایان ساخت: 1397 -1396