کارابن – KARABON

نام دفتر طراحی: کارابن – KARABON
مؤسس: مهدی پناهی
سال تأسیس: دفتر 1390

آثار کارابن – KARABON

خانه سبز

راه‌های ارتباطی

آدرس دفتر: تهران، نیاوران، خیابان لواسانی، پلاک 215، واحد 2.
وبسایت دفتر: www.karabonoffice.com
ایمیل دفتر: info@karabonoffice.com
تلفن دفتر: 021-22745653
اینستاگرام شرکت: @karabonoffice