دانشجویی که خود را شاگرد مطرح استادی برجسته می‌خواند و همه جا او را معرف خود می‌خواند، بی‌آنکه استاد حتی او را بعنوان یک دانشجوی ساده در کلاس تایید نماید!

معماری که خود را عضو انجمن معماران آمریکا و انگلستان و… و تحصیل کرده‌ی اروپا می‌خواند، درحالیکه هنوز در اندرخم ادبیات فارسی و نظام مهندسی ایران مانده است.

وبسایتی که خود را #رسانه می‌خواند اما هنور نه تنهای الفبای رسانه را نمی‌داند که از شعار تا زیرنویس سایت آنها، خود یک سرقت علمی از ایده‌های دیگران بوده است.

اینها تنها گوشه‌ای از بی‌اخلاقی‌های جاری در معماری ماست که بدلیل نبود یک « #مرجعیت_علمی » رخ داده است و هیچ تردیدی در این نیست که پلتفرم همه‌ی این زشتی‌ها اینترنت بوده است که حقیقتاً #اینترنت_بهشت_دروغگویان_است

در #اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یک فارغ التحصیل ساده‌ی معماری ، معماری حرفه‌ای و غرق در پروژه است!
یک #معمار عادی ، یک کنشگر اجتماعی و نگران آینده‌ی حرفه است!
یک بساز و بفروش معمار صاحب نظریه و سبک است!
یک مدرس حق التدریس #دانشگاه، #استاد و محقق برجسته‌ی فضای علمی معماری کشور است!
یک معمار بیکار از شهری دورافتاده وبسایتی ارزان ساخته و خود را رسانه‌ی ملی و… می‌خواند!

#دانشنامه_هنرمعماری مرجعی علمی ، شفاف ، مجوز قانونی، دارای مدیریت متمرکز و نیروهای آموزش دیده، مستقر در دفتری ثبت شده در قلب اداری #پایتخت است که معماران ایرانی و آثار آنها را بنا بر اظهارات آنها ثبت و دسته بندی می‌نماید. بدین ترتیب سامانه‌ای قابل بررسی ساخته خواهد شد که هرکسی می‌تواند بدون نگرانی از جعل هویت یا سرقت ایده‌ها یا تخریب‌های رقابت اقتصادی در قالب ارسال نظرات از آن بهره ببرد.

در نظام دانشنامه که ملهم از معتبرترین دانشنامه‌ی آنلاین جهان است، تاریخ ثبت اثار ملاک اثبات مالکیت فکری و معنوی طرح‌ها است.
معماران منتخب هر شهر بر اساس دو فاکتور محل زندگی و تجارب اثار ساخته شده دسته بندی و به مخاطبین عام معرفی می‌شوند.

دانشنامه براساس برنامه‌ی زمانی گزارشاتی مکتوب چاپ و منتشر می‌نماید و به شفاف سازی مسائل مختلف خواهد پرداخت.

حضور در دانشنامه‌ی هنرمعماری به مثابه #شناسنامه‌ی_آنلاین_حرفه_ای شماست و در صورت لزوم #گواهی و گزارش مستند و رسمی(با کسب کلیه‌ی مجوزات لازمه) بنا به درخواست افراد جهت بهره‌برداری‌های متنوع صادر خواهد شد.

حضور در دانشنامه #رایگان است و بزودی همکاری‌های بیشتر با #هنرمعماری منوط به ثبت و رجیستر شدن افراد در دانشنامه خواهد بود.