پژوهشکده‌‌­­‌­­ی بهداری و علوم پزشکی اروپا، دانشگاه سارِی
گریمشاو
انگلیس، سارِی، گیلدفورد، 1999

پژوهشکده‌‌­­‌­­ی جدید بهداری و علوم پزشکی اروپا، اثر گریمشاو، نه تنها منظره‌‌­­‌­­ی معماری شاخص و چشمگیری در اختیار دانشگاه سارِی می‌‌­­‌­­گذارد و سه کالج بهداشت آن را در یک ساختمان گرد می‌‌­­‌­­آورد، بلکه در قلب منطقه‌‌­­‌­­ی تاریخی گیلدفورد، دروازه‌‌­­‌­­ی جدیدی برای شهرک دانشجویی تشکیل می‌‌­­‌­­دهد. بودجه‌‌­­‌­­ی ساختمان به وسیله‌‌­­‌­­ی صندوق لاتاری ملی هزاره تأمین شد. بنا شامل دو حجم اصلی است: یک مجتمع اداری و آموزشی شش‌‌­­‌­­طبقه‌‌­­‌­­ی چشمگیر که نمای شرقی آن به سینه‌‌­­‌­­ی کشتی شباهت دارد و از میان شیب تند تپه‌‌­­‌­­های محل سربرآورده است؛ و یک آزمایشگاه یک‌‌­­‌­­طبقه با مسیر پیاده‌‌­­‌­­رو جدیدی که از میان شهرک دانشجویی می‌‌­­‌­­گذرد و با کلیسای آجر قرمز زیبای گیلدفورد در یک محور قرار دارد. هردو این حجم‌های خوش‌‌­­‌­­ساخت پوششی از روی و شیشه دارند که برق و جلای متالیک به وجود می‌‌­­‌­­آورد. البته از درون، این نما بر اسکلت داخلی نسبتاً متعارفتری از بتن و الوارهای چندلایه‌‌­­‌­­ی چسبی تکیه کرده است. در معرض دید گذاشتن زیر نماهای بتنی یکی از بخشهای اصلی استراتژی محیطی ساختمان است. تهویه‌‌­­‌­­ی طبیعی بنا در هنگام شب به تعدیل و تثبیت گرمای جذب‌‌­­‌­­شده در طول روز کمک می‌‌­­‌­­کند. افزون بر آن، میزان مصرف انرژی، از طریق حداکثر استفاده‌‌­­‌­­ی طبقات از نور طبیعی در روز و کاهش جذب انرژی خورشیدی ناخواسته پایین آمده است.

مدارک فنی
کلبه‌‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی نوسازی‌‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­شده‌‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی کوهستانی ناحیه‌‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی تِتون، وایومینگ، آمریکا