پروژه‌ی کارا اثر علی سوداگران، نازنین کازرونیان

پروژه‌ی کارا، جزو 10 طرح برتر سومین رقابت معماری نکسا

امروزه طراحی آپارتمان پاسخ به نحوه‌ی چیدمان جعبه‌هاست. جعبه به مثابه «لفاف و پیله»، پیله‌ای که در نگاه اول می‌خواهد از فشارهای دنیای خارج خود را جدا کند اما متاثر از روابط اقتصادی به جعبه‌ای اختصاصی با امکانات انحصاری تبدیل می شود. اما آفت این انحصار افراطی چیست؟ «خود بزرگ بینی و تمرکز افراطی، شهری تصنعی می‌آفریند که شهروندش دیگر خویشتن را در زادبوم خود احساس نمی‌کند». ساکن جعبه راه‌حل را در شهر‌گریزی و پناه بردن به طبیعت می‌یابد. پس وضعیت اولیه شامل تمایل به طراحی جعبه‌ای پر امکانات و مجموعه جعبه‌هایی با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است. معمار می‌خواهد پاسخ را با تمرکز بر اهمیت رابطه بنا با همسایه، محله، شهر و رابطه انسانی فارغ از انحصارطلبی فخرفروشانه شکل دهد. او پروژه را برای همه می‌خواهد و تغییر سبک زندگی (که خواسته سرمایه‌گذار نیز هست) را با تغییر رفتار انحصارطلبانه و گشودن حصار زمین، شروع می‌کند. حدود قلمرو و مرز پروژه به نفع خیر عمومی کمرنگ و حتی حذف شده است. طرح تلاش دارد چارچوبی سخاوتمندانه برای زندگی ارائه دهد که در فرم با فاصله گرفتن ساختمان از سطح زمین و احیای آن به صورت تکه‌ای از گذشته طبیعت دامنه‌های شاهان‌کوه، نمایان شده. سپس توجه به دید همسایه‌ها و حریم پلاک‌های شرقی و غربی مبنای جانمایی توده قرار گرفته که نتیجه آن جمع شدن هسته از شرق به غرب است. این امر voidهای افقی را که زمینه‌ساز ویژگی‌های اصلی این پروژه است شکل می‌دهد. این حفره‌های افقی دسترسی به هر دو گذر شمالی و جنوبی را با همسایه‌ها به منظور دسترسی‌ها و حضور در بستر سبز احیا شده این زمین به اشتراک می‌گذارد. Voidهای افقی پتانسیل‌هایی برای فعال شدن نماهای جانبی و دسترسی فضاهای میانه پلان به دید و نور شمال و جنوب فراهم کرده و جداره صلب گذرهای شمالی و جنوبی را به حفره‌هایی سبز می‌گشاید و مسدود شدن دید همسایه‌های شمالی – که مسدود شدن آن با ساخت این پروژه قطعی به نظر می‌رسید -را تعدیل می‌کند.

معماری معاصر جهان: فرهنگی

_______________________________________

نام طراح اصلی: علی سوداگران، نازنین کازرونیان

دفتر-شرکت: دفتر استاک

همکاران طراحی: اشکان قشقایی، سمانه متقی پیشه

گروه سازه: محمدرضا بنان

مدلسازی سه بعدی: رسول فتح الهی

رندرینگ: الناز حیدری

گرافیک: نیلوفر شمسی، محبوبه کوهپایه