پروژه‌ی چار محل، اثر کامران حیرتی

چار محل

«چار محل» با رویکردی به چهار محدوده‌ی مسکونی در این پروژه نامگذاری شده است.

چهارقلمرویی که مانند حلقه به یکدیگر متصل شده و یکدیگر را در بر می‌گیرند.

«باغ تخت» در طبقه‌ی همکف، «باغ میانه» در طبقه‌ی ششم، «باغ معلق» در طبقه‌ی نهم و در نهایت باغ بام، در آخرین مرحله، چهار موقعیتی هستند؛ که همراه با ارتفاع ساختمان، در توقفگاه‌ها، شهر را به درون خود دعوت می‌کنند و در نهایت با نشانی‌هایی متفاوت، مناطق مسکونی را به وضعیت محله پیوند می‌زند.

حلقه‌ی میانی، تمام موقعیت‌های مکانی پروژه را به یکدیگر متصل و سرانجام همانند گردشگاهی است که امکان چرخش در میان پروژه و پل‌ها و باغ‌ها را فراهم می‌کند.

پل‌های معلق در این پروژه با چرخش‌های خود در محورهای جغرافیایی متنوع، موقعیت‌های دید را گسترش می‌دهند و سطح ارتباطی واحدها با فضای شهر به دلیل مجزا بودن هر واحد، گسترش پیدا کرده و تنوع دید بالایی ایجاد می‌نمایند؛ به گونه‌ای که هر خانه در واقع به شهر و به درون خود پروژه گشوده می‌شود؛ و تیپولوژی‌های ایجاد شده برای واحدهای مسکونی در این پروژه‌، در قامت خانه‌هایی در ارتفاع هستند که شهر را نظرگاه خود صورت‌بندی کرده‌اند.

معماری معاصر جهان: مسکونی

_______________________________________

طراح اصلی: کامران حیرتی

دفتر-شرکت: دفتر معماری کامران حیرتی

همکاران طراحی: تلان خسروی زاده، حمیدرضا ناصری، مهتا مدیری، محمدرضا نظرپور، سارا یزدانی، صبا عامری، شاها مغربی، المیرا چپ‌نویس، نغمه اریونی، مریم صحت

 رندر: شاها مغربی

انیمیشن: فرزاد عمرانی، المیرا چپ‌نویس، سارا یزدانی

پروژه‌ی نکسا34، اثر سامان شمس بیگی، افشین فرزین، فریبا سالاری جوینی