پروژه‌ی هم‌وند، اثر محمد خاوریان

پروژه‌ی هم‌وند، جزو 10 طرح برتر سومین رقابت معماری نکسا

یک روز صبح که اهالی روستا برای رفتن به سرکار در شهرهای اطراف از خانه خارج می‌شوند، اتفاق عجیبی رخ داده و آن‌ها می‌بینند که خارج شدن از روستا امکان‌پذیر نیست، ماشین‌هایشان در محدوده‌ی خاصی از روستا خراب می‌شود، تمام راه‌های ارتباطی با شهرها و روستاهای اطراف، تلفن ها، اینترنت و سایر راه‌های ارتباطی قطع می‌شود و اهالی شاتیون عملا در روستا حبس شده‌اند.
اهالی شاتیون که صبح زود بیدار شده بودند، به سمت تلفن‌ها، تلوزیون‌ها و کامپیوتر‌هایشان هجوم بردند. هیچ چیز کار نمی‌کرد. آن‌ها همچنان انگار در جزیره‌ای در محاصره‌ی آب‌های خطرناک گیر افتاده بودند. سرخوشی شب گذشته محو شده بود. دوباره هرکدام بیرون زدند تا گپ بزنند، خبر بگیرند و خاطر جمع شوند؛ یاوه بافی‌ها یکی بی معنی‌تر از دیگری به وجود می‌آمدند، می‌چرخیدند، از بین می‌رفتند و دوباره جان می‌گرفتند. برخی می‌گفتند وقتی همه‌چیز تمام شود اقامه‌ی دعوا خواهند کرد بدون اینکه بدانند علیه چه کسی.
روستای محو شده حکایت مردمانی است که ناگهان به بلایی دچار می‌شوند که از کل دنیا جدایشان می‌کند. همه جویای علت حادثه هستند اما کسی دست پر بر‌نمی‌گردد. در روزهای نخست، وحشت اجازه‌ی هیچ اقدامی به اهالی نمی‌دهد و اندک اندک با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌شوند که از آن بی‌خبر بودند؛ کمیابی و نایابی. به سوی کلیسا هجوم می‌برند اما وقتی کشیش نیز نمی‌تواند توضیحی باورپذیر بدهد، کلیسا اندک اندک خالی و خالی‌تر می شود. هر کس می کوشد گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. کسانی می‌میرند و کسانی نیز به قعر دره‌ی خفت و دریوزگی سقوط می‌کنند.
پیشرفت‌های تکنولوژی و گسترش راه‌های ارتباطی اگرچه به انسان‌ها رفاه بیشتری می‌بخشد و امکان پیوستن به یکدیگر را در آن‌ها افزایش می‌دهد اما در عین حال این تهدید هم همواره وجود دارد که اگر از بین برود چه خواهد شد؟ و آدم‌ها در محیطی محصور و دور از هم چه خواهند کرد؟ تصور چنین فضای آخر زمانی تکان‌دهنده و شاید پر از وحشت باشد؛ این که آدم‌ها یک روز صبح از خواب بیدار شوند و ببینند که امکان ارتباط با هیچ نقطه‌ی دیگری از دنیا را ندارند و تنها می‌توانند با مردم محله و شهر خود رابطه برقرار کنند. شکی نیست که امکان برقراری رابطه، در وضعیت عدم حضور فناوری‌های ارتباطی بسیار سخت خواهد بود.

معماری معاصر جهان: مسکونی

_______________________________________

طراح اصلی: محمد خاوریان

دفتر-شرکت: کا استودیو