پروژه‌ی مسکونی خیابان دربند، اثر مهندسین مشاور نقش نماد

این پروژه در یک مجتمع مسکونیِ چندسال‌ساخت، واقع در خیابان دربند تهران با زیربنایی در حدود 136 متر مربع قرار گرفته است. با توجه به تقسیم فضایی نه چندان مناسب بین واحد مسکونی از سویی و خواسته‌های کارفرما مبنی بر ایجاد یک فضای پویا و در عین حال منسجم از سویی دیگر، بر آن شدیم با تأکید بر برخی عناصر معماری در بدنه‌های طرح و لکّه‌گذاری سقف‌ها جهت تقسیم‌بندی فضاها به ایده‌های سازنده‌ی طرح یعنی یک معماری پویا و پرتضاد، دست یابیم.
طرّاحی این پروژه با لکه‌گذاری در سقف به منظور تعیین مکان یک کاربری خاص (میز ناهارخوری) ترکیب فضایی دوکاربری (آشپزخانه و نشیمن خصوصی) یا جهت‌دهی به چیدمان فضاها (اتاق‌های خواب) در چند واریانت شکل گرفت و دست آخر با اضافه‌شدن و تأکید بر چند عنصر سازنده فضا، به‌طور خاص شومینه که کانون توجّه طرح بود، و طرّاحی و پردازش مسئله‌ی نور ادامه یافت. عملیات تخریب و اصلاح بدنه‌ها در تاریخ 1/10/88 آغاز گردید و پس از برخی بازبینی‌ها در رنگ و متریال عناصر در تاریخ 1/3/89 به اتمام رسید.

معماری معاصر ایران : طراحی داخلی  

___________________________________            

نام پروژه: پروژه‌ی مسکونی خیابان دربند
طرّاح: مهندسین مشاور نقش نماد (علیرضا صبوری‌فرد، امیرحسین امین‌کاظمی، مهدی ایرانیان، پدرام پاکزاد)
مجری: شرکت پارت شهر (پدرام پاکزاد، امیرحسین امین‌کاظمی)
عکّاس و گرافیست: فرشته اکبری
زیربنا: 136 متر مربّع
محل پروژه: تهران، خیابان دربند
تاریخ شروع: دی 88
تاریخ تکمیل: خرداد 89

این پروژه اثری است از مهندسین مشاور نقش نماد
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار مهندسین مشاور نقش نماد در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!