پروژه‌ی ساباط، اثر بهروز منصوری

پروژه‌ی ساباط
مبانی نظری و خاستگاه طرح:
تاویل(INTERPRETATION) الگوهای معماری ایرانی در مقیاس کلان و اجزا
در” مقیاس کلان “که در ساختار شکل شهر و واحد همسایگی، بی‌نظمی و مفاهیم مجازی (SUBLIME) متاثر از فلسفه‌ی اشراق ارسطویی، در رویکرد حسی سهروردی به طبیعت نمود پیدا کرده است.
در “مقیاس اجزا “خوانایی و بهره گیری از هندسه‌ی افلاطونی که در حیاط‌ها و الگوهای فضایی هر جزء خانه می‌توان آن را به عنوان وحدت گرایی و مدولاسیون تا تزیینات داخلی درک کرد، که ناشی از منطق خردگرایانه نوافلاطونی بوعلی سینا به بعد در فلسفه‌ی ایرانی بوده است.
رعایت ملاحظات شهری :
• توجه به خط آسمان طرح در دو مقیاس بافت همجوار محله‌ای و بناهای بلند مرتبه‌ی جداره‌ی معبر اصلی در مقیاس شهری.
• رعایت نحوه‌ی استقرار فضایی در انطباق با دانه‌بندی بافت پیرامون.
• لزوم خوانایی بنا در دو مقیاس جداره‌ی محله‌ای و مقیاس شهری (LANDMARK)
• ایجاد سلسله مراتب عرصه های عمومی، نیمه عمومی تا خصوصی از طریق ایجاد حیاط مرکزی مرتبط با معبر و حیاط‌های خصوصی مرتبط با واحدهای همسایگی در ارتفاع.
ملاحظات معماری
• تامین حداکثر سطح اشغال و تراکم مجاز در جهت حداکثر بازده‌ی اقتصادی
• رعایت نسبت فضاهای مشاع به مفید مسکونی در مقیاس طرح
• رعایت حداکثر واحد نورگیر جداره‌ی جنوبی در جهت مرغوبیت واحدها
• بهره گیری از نور و دید مناسب شرق و غرب از طبقه‌ی شش به بعد که از تراز بام طبقات بافت مجاور عبور کرده است ( با رعایت ضوابط شهرداری).
• رعایت سلسله مراتب فضاهای حرکتی در ارتفاع در فضای باز، نیمه باز و بسته از طریق حیاط اصلی کریدور‌های حرکتی تا واحد مسکونی
• ایجاد ارتباط بصری در فضاهای عمومی در جهت تامین ایمنی فضاهای عمومی و حیاط‌های نیمه خصوصی مرتبط با حیاط مرکزی به عنوان فضای تعامل اجتماعی محدود.
• تامین فضاهای سبز تجهیز شده در ارتفاع
• رعایت استانداردهای اقلیمی (LEED)
• تنظیم شبکه سازه بر اساس حداکثر تامین پارکینگ و ملاحظات اجرایی

معماری معاصر جهان: مسکونی

_______________________________________

طراح اصلی: بهروز منصوری

دفتر-شرکت: مهندسان مشاور معماری، مرمت و شهرسازی عمارت خورشید

همکاران طراحی: نیلوفر ساعی، نگار نبوی طباطبایی، اشکان داوودی، محسن ملک، هیوا منصوری، محمد احمدی، پریناز یوسفی