پروژه‌ی خانه‌های کوچه زندگی، احسان حسینی، الهام گرامی‌زاده‌نائینی

پروژه‌ی خانه‌های کوچه زندگی، رتبه‌ی سوم سومین رقابت معماری نکسا

خانه‌های امروز جمع جبری است از پاکت‌هایی که برای تامین نیاز‌های اولیه انسان تعریف شده‌اند، خواب….اتاق خواب، پخت و پز….آشپزخانه، شست و شوی….حمام، تعامل و رفت و آمد….پذیرایی و حاصل جمع این فضاها، خانه را شکل می‌دهد.
فارغ از اینکه این نیازها به درستی شناخته شده‌اند و نیازهای اولیه بشر در قرن 21 همچنان بی کم و زیاد، همان است که بوده، شکل قرارگیری این پاکت‌ها در کنار یکدیگر نیز جای سوال است.
شیوع پاندمی، میانگین نفر ساعت استفاده از این فضاها را در خلال چند ماه گذشته به شدت بالا برد و این امر تبدیل شد به فرصتی برای به چالش کشیدن الگوهای مرسوم فضاهای مسکونی، خصوصا در تیپ بسیار رایج آن، آپارتمان، از طرفی دیگر بسیاری از فعالیت‌هایی که طی سال‌ها به دلیل کم بود فضا، به بیرون از خانه رانده شده بودند، به انتظارات جدی امروز از فضاهای مسکونی بدل گشتند.
در این پروژه سعی شده تا الگوهای ترکیب دانه‌ها در مقیاس خرد و کلان از اتاق‌ها در یک واحد آپارتمانی تا یک مجموعه در شهر مورد مطالعه و بازنگری قرار گیرند.
در نظر گرفتن پارامتر زمان در این ترکیب، ذات یک واحد مسکونی را از یک پاکت به بستری سیال و فعال برای طیفی از فضاهای منعطف تغییر می‌دهد. درهم تنیدگی فضاهای باز، نیمه باز و بسته، فضاهای عمومی، مشاع و خصوصی از دیگر نتایج این نوع نگاه است.
حرکت ازچهارچوبی قطعی به سمت طیفی از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل، در کل و جزء می‌تواند، ما را به پروتوتایپی قابل قبول برای سکونت پس از بحران پاندمی برساند. اتفاقی که می‌توانست سالها پیش بیفتد.

معماری معاصر جهان: مسکونی

_______________________________________

طراحان: احسان حسینی، الهام گرامی‌زاده‌نائینی

دفتر-شرکت: دفتر فرآیند منطقی در طراحی معماری

همکاران طراحی: صبا سالم، یگانه یکتاییان، مهسا معقول

گرافیک: علی گرجیان

انیمیشن: علی گرجیان